Máy Tính Tiền Cảm Ứng Pos LX- 8000 Chính Hãng

Liên hệ

  • Chip Intel Celeron J1900 Hoặc Core i5
  • Dung lượng 4GB, RAM 4GB mạnh mẻ
  • Cảm ứng điện dung 15 inch
  • Miễn phí lắp đặt(*):
0932 154 780